Firma z tradycjami

PROGRAMY EU

Nazwa Beneficjenta:  TRANS-SAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Tytuł projektu:  Ekologiczna folia stretch o znacząco udoskonalonych właściwościach.

Cel projektu: Głównym celem realizacji przedmiotowego projektu podniesienie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie wyników prac B+R i wprowadzenie na rynek nowej, ekologicznej folii stretch, która będzie jedną z nielicznych folii tego rodzaju na rynku, produkowanych z użyciem surowca pochodzącego z odzysku (polimery poużytkowe – regranuat PCR) oraz wykazywać będzie lepszą wytrzymałość na rozciąganie w stosunku do konkurencyjnych folii produkowanych z użyciem surowców odpadowych. Cechować się będzie też zwiększoną odpornością na przebicie, nawet w stosunku do folii na bazie czystego granulatu (bez domieszek regranulatu).

Planowane efekty: Efektem projektu będzie dywersyfikacja produkcji zakresie stworzenia możliwości produkcji opakowań foliowych, jako działalności w dużym stopniu suplementarnej dla już funkcjonującej w zakładzie produkcji opakowań tekturowych. Naturalnym sposobem wykorzystania produkowanych w zakładzie tulei tekturowych jest nawijanie na nie folii własnej produkcji i sprzedaż kompletnego wyrobu w postaci folii stretch na tulejach tekturowych. Tym samym, firma zyska przewagę nad większością producentów a tym bardziej dystrybutorów folii stretch, którzy wykonanie tulei do nawijania folii zlecają głównie na zewnątrz. Mając na uwadze perspektywy rozwoju rynku opakowań foliowych w najbliższych latach, nastąpi skoncentrowanie się na wytwarzaniu folii ekologicznych na bazie surowców pochodzących z odzysku, co idealnie wpisuje się w politykę unijną w zakresie ochrony środowiska, obowiązujące regulacje prawne i trendy rynkowe.

Wartość projektu (całkowita): 8 495 400,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:  5 789 000,00 PLN