Firma z tradycjami

Aktualności
dotyczące projektu

Aktualności dotyczące projektu:

• 20 listopada 2023 r. ogłoszono otwarcie ofert na dostawę 2 sztuk jachtów motorowych (8-12 osobowych) o napędzie elektrycznym oraz 20 sztuk łodzi motorowych (6-8 osobowych) o napędzie elektrycznym.

• 8 grudnia 2023 r. ogłoszono wybór oferty najkorzystniejszej, a wykonawcą została firma MOTO-X JAROSŁAW NARWOJSZ z Giżycka, ul. Obwodowa 511-500. Firma spełniła wymagane warunki udziału, oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, a cena mieści się w środkach przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.

• 21 listopada 2023 r. dokonano wyboru dostawcy systemu (urządzeń) do usuwania odpadów pływających 2 szt. w wyniku postepowania ofertowego ogłoszonego w bazie konkurencyjności. Wybrano firmę Scopus Sp. z o.o., która spełniła warunki udziału w postepowaniu, złożyła ofertę zgodną z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała najwyższą końcową liczbę punktów zgodnie z kryteriami opisanymi w zapytaniu ofertowym.

Transformacja firmy

W roku 2015 firma Trans-San przekształciła się w spółkę zmieniając swoją nazwę na Trans-San Sp. z o.o. Sp. k.

Produkcja tulei papierowych

Następnym etapem inwestycyjnym był zakup parku maszynowego do produkcji tulei papierowych spiralnie zwijanych, które służą do nawijania rozmaitych materiałów (np. włókna, taśmy, folie, etykiety, papiery, kable) lub mogą być wykorzystywane w procesach pakowania (plakatów, ulotek, map, dokumentów).

Folia stretch

Kolejnym etapem rozwoju firmy było wdrożenie inwestycji w zakresie zakupu linii do produkcji folii stretch. Inwestycja w nową linie produkcyjną poszerzyło portfolio firmy o kolejne nowe produkty.

Od roku 2017 firma wprowadziła na rynek nowe produkty tj. folie stretch jumbo, maszynową, ręczną oraz mini rapy. Szerokie możliwości nowej linii umożliwiają produkcję folii o różnych właściwościach tj. grubość, wytrzymałość oraz zabarwienie.

Zaangażowanie i sumienność

Naszym zaangażowaniem zdobyliśmy szerokie grono zadowolonych Klientów oraz nawiązaliśmy stabilną współpracę z uznanymi firmami z naszego regionu. Zapewniamy wysoką jakość naszych produktów w atrakcyjnych cenach.