Firma z tradycjami

Przetarg

Łódź, dnia 08.12.2023 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy: Dostawa jachtów motorowych 8-12 osobowych o napędzie elektrycznym (2 sztuki) oraz dostawa łodzi motorowych 6-8 osobowych o napędzie elektrycznym (20 sztuk). Nr postępowania: 1/2023

Stosownie do artykułu 253 ustawy PZP, Zamawiający przedstawia poniższe informacje.

Część nr 1 – Dostawa jachtów motorowych 8-12 osobowych o napędzie elektrycznym (2 sztuki)

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy MOTO-X JAROSŁAW NARWOJSZ, UL. OBWODOWA 511-500 GIŻYCKO.

Uzasadnienie:

Oferta nie podlega odrzuceniu, Wykonawca spełnił wymagane warunki udziału i nie podlega wykluczeniu, oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert wymaganych w SWZ (łącznie 100 pkt), cena oferty mieści się w środkach przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.

Część nr 2 – Dostawa łodzi motorowych 6-8 osobowych o napędzie elektrycznym (20 sztuk)

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy MOTO-X JAROSŁAW NARWOJSZ, UL. OBWODOWA 511-500 GIŻYCKO.

Uzasadnienie:

Oferta nie podlega odrzuceniu, Wykonawca spełnił wymagane warunki udziału i nie podlega wykluczeniu, oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert wymaganych w SWZ (łącznie 100 pkt), cena oferty mieści się w środkach przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.

Tabela z punktacją dla części nr 1 – łącznie 100 pkt

LP

Wykonawca

Cena brutto

Termin realizacji

Okres gwarancji

1.

MOTO-X JAROSŁAW NARWOJSZ
UL. OBWODOWA 5
11-500 GIŻYCKO

Część nr 1 – 1 076 172,26 zł

60 pkt

Część nr 1 – do 31.01.2024 r.

30 pkt

Część nr 1 – 12 miesięcy

10 pkt

Tabela z punktacją dla części nr 2 – łącznie 100 pkt

LP

Wykonawca

Cena brutto

Termin realizacji

Okres gwarancji

1.

MOTO-X JAROSŁAW NARWOJSZ
UL. OBWODOWA 5
11-500 GIŻYCKO

Część nr 2 – 5 583 265,20 zł

60 pkt

Część nr 2 – do 31.01.2024 r.

30 pkt

Część nr 2 – 12 miesięcy

10 pkt

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z dyspozycją art. 264 ustawy PZP.

Program „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” Norweski Mechanizm Finansowy 2014- 2021.Oś priorytetowa 19. Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021,działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, poddziałanie 19.1.2 Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue growth, Nr Umowy o Dofinansowanie: NORW.19.01.02-18-0003/22.Tytuł projektu:  Budowa nowoczesnego portu jachtowego średniej wielkości wraz z zakupem ekologicznych jednostek pływających wyposażonego w innowacyjny system do zarządzania flotą jachtów i łodzi na akwenie wodnym – jeziorze Solińskim.

 

Przetarg nieograniczony:

Dostawa jachtów motorowych 8-12 osobowych o napędzie elektrycznym (2 sztuki)

oraz dostawa łodzi motorowych 6-8 osobowych o napędzie elektrycznym (20 sztuk).

Numer referencyjny: 1/2023

Link do dokumentów postępowania:

 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6e4722f4-71bc-11ee-9aa3-96d3b4440790


2023-11-20
Informacja z otwarcia ofert

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia_20231120

Informacja z otwarcia ofert_20231120


2023-12-08
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_20231208

Transformacja firmy

W roku 2015 firma Trans-San przekształciła się w spółkę zmieniając swoją nazwę na Trans-San Sp. z o.o. Sp. k.

Produkcja tulei papierowych

Następnym etapem inwestycyjnym był zakup parku maszynowego do produkcji tulei papierowych spiralnie zwijanych, które służą do nawijania rozmaitych materiałów (np. włókna, taśmy, folie, etykiety, papiery, kable) lub mogą być wykorzystywane w procesach pakowania (plakatów, ulotek, map, dokumentów).

Folia stretch

Kolejnym etapem rozwoju firmy było wdrożenie inwestycji w zakresie zakupu linii do produkcji folii stretch. Inwestycja w nową linie produkcyjną poszerzyło portfolio firmy o kolejne nowe produkty.

Od roku 2017 firma wprowadziła na rynek nowe produkty tj. folie stretch jumbo, maszynową, ręczną oraz mini rapy. Szerokie możliwości nowej linii umożliwiają produkcję folii o różnych właściwościach tj. grubość, wytrzymałość oraz zabarwienie.

Zaangażowanie i sumienność

Naszym zaangażowaniem zdobyliśmy szerokie grono zadowolonych Klientów oraz nawiązaliśmy stabilną współpracę z uznanymi firmami z naszego regionu. Zapewniamy wysoką jakość naszych produktów w atrakcyjnych cenach.