Firma z tradycjami

Fundusze Norweskie

Jezioro Solińskie raj dla wodniaków oraz motorowodniaków

Projekt wsparty ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego
2014-2020

Współpraca firmy TRANS-SAN Sp. z o.o. Sp. komandytowa z Funduszami Norweskimi

W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej, Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014.

TRANS – SAN Sp. z o.o. Sp. komandytowa realizuje projekt, który uzyskał wsparcie finansowe ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach osi priorytetowej 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021, działania 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, poddziałania 19.1.2 Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich
– Blue growth

Tytuł projektu: „Budowa nowoczesnego portu jachtowego średniej wielkości wraz z zakupem ekologicznych jednostek pływających wyposażonego w innowacyjny system do zarządzania flotą jachtów i łodzi na akwenie wodnym – jeziorze Solińskim”

‍Wartość projektu: 10 097 070,00 zł

‍Dofinansowanie projektu: 5 642 900.00 zł

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Celem głównym projektu jest wdrożenie innowacyjnych usług wynajmu floty łodzi na Jeziorze Solińskim świadczonych z wykorzystaniem m.in. opracowanego w ramach projektu, dedykowanego systemu do zarządzania flotą jednostek pływających na ograniczonych nawigacyjnie akwenach, który sprawia, że usługa ta będzie charakteryzować się innowacyjnością w skali światowej.

Dzięki realizacji projektu możliwe będzie uzyskanie następujących efektów:

 • utworzenie zaplecza dla bezpiecznego wypoczynku na wodach śródlądowych poprzez świadczenie nowych usług wynajmu łodzi i jachtów o ekologicznym napędzie elektrycznym na jeziorze Solińskim,
 • wdrożenie innowacyjnego systemu do zarządzania flotą jednostek pływających (jachtów i łodzi), co znacząco podniesie konkurencyjność firmy na rynku,
 • wdrożenie rozwiązań proekologicznych i ograniczenie wpływu na środowisko naturalne,
 • rozpoczęcie działalności w zakresie usług turystycznych jako dywersyfikacja działalności, zdobycie nowych klientów,
 • wzrost przychodów, osiągniecie zysków, dywersyfikacja w celu uniezależnienia się od obecnej sytuacji na rynku opakowaniowym,
 • podniesienie potencjału innowacyjnego i konkurencyjnego firmy.

Realizacja projektu w tym wdrożenie innowacyjnych usług wynajmu floty łodzi na Jeziorze Solińskim umożliwi podniesienie konkurencyjności i potencjału innowacyjnego firmy Trans-San, zwiększenie przychodów oraz zysku a także dywersyfikację przychodów firmy.

Wdrażany system świadczenia usług (wynajem łodzi i jachtów wyposażonych w innowacyjny system) oferuje szereg korzyści, w tym w szczególności:

 • bezpieczeństwo – system poprzez odbierane dane będzie mógł przewidywać czas usterki i przewidywać zanim usterka wystąpi,
 • kompleksowość oferowanych usług, ułatwienie zarządzania flotą jachtów / łódek dla wynajmującego,
 • tolerancja na błędy – system będzie umożliwiał analizę stanu łodzi
 • system zarządzania potrafiący analizować i wykrywać inne zdarzenia jak np. pochylenie łodzi wynikające ze złego załadowania lub uszkodzenia (np. rozszczelnienia w przypadku jachtu).
 • umożliwianie automatycznych komunikatów głosowych, komunikatów głosowych na żądanie centrali ,
 • wykrywanie kolizji i uderzeń, przechyłów,
 • system umożliwi analizę danych dynamicznych właściwych dla danego dnia np. poziom wody w zbiorniku, stan załadowania łodzi przez pomiar kąta nachylenia łodzi oraz jej reakcji np. tendencję do mocniejszego przechylana się na jedną stronę – ta cecha ma szczególne znaczenie dla akwenu Jeziora Solińskiego gdzie mamy różnice w poziomie wody (z uwagi na tamę),
 • system będzie:
  • przewidywać zwiększone zużycie elementów jachtu wynikające niewłaściwego użytkowania i ostrzegać przez przeszkodami,
  • komunikować się z kierowcą/sternikiem za pomocą komunikatów głosowych,
  • rejestrować kolizje niekrytyczne (puknięcia mogące przesunąć akumulatory, uderzenia śruby w kamień),
  • wspomagać osoby z dysfunkcjami wzroku w unikania stref zabronionych,
 • wspomagać osoby niedoświadczone lub z dysfunkcjami poznawczymi ostrzegając o np. niepoprawnym załadowaniu łodzi i permanentnym przechyle w danym kierunku np. w stronę dziobu co zwiększy nadstawność jachtu i zwiększy możliwość wywrotki przy silnym skręcie z dużą prędkością.
 • dynamicznie analizować i rejterować trudne warunki pracy akumulatorów np. praca w przechyle.

Realizowane zadania:
Zadanie 1: Zakup środków trwałych do wyposażenia portu jachtowego (łodzie i jachty, system do usuwania odpadów pływających)
Zadanie 2: Prace rozwojowe – badania wykonywane na podstawie umowy
Zadanie 3: Nabycie robót i materiałów budowlanych (budowa pomostów)

Sprawdź stronę Funduszy Norweskich tutaj: www.eeagrants.org / www.norwaygrants.org /

https://www.eog.gov.pl/

Transformacja firmy

W roku 2015 firma Trans-San przekształciła się w spółkę zmieniając swoją nazwę na Trans-San Sp. z o.o. Sp. k.

Produkcja tulei papierowych

Następnym etapem inwestycyjnym był zakup parku maszynowego do produkcji tulei papierowych spiralnie zwijanych, które służą do nawijania rozmaitych materiałów (np. włókna, taśmy, folie, etykiety, papiery, kable) lub mogą być wykorzystywane w procesach pakowania (plakatów, ulotek, map, dokumentów).

Folia stretch

Kolejnym etapem rozwoju firmy było wdrożenie inwestycji w zakresie zakupu linii do produkcji folii stretch. Inwestycja w nową linie produkcyjną poszerzyło portfolio firmy o kolejne nowe produkty.

Od roku 2017 firma wprowadziła na rynek nowe produkty tj. folie stretch jumbo, maszynową, ręczną oraz mini rapy. Szerokie możliwości nowej linii umożliwiają produkcję folii o różnych właściwościach tj. grubość, wytrzymałość oraz zabarwienie.

Zaangażowanie i sumienność

Naszym zaangażowaniem zdobyliśmy szerokie grono zadowolonych Klientów oraz nawiązaliśmy stabilną współpracę z uznanymi firmami z naszego regionu. Zapewniamy wysoką jakość naszych produktów w atrakcyjnych cenach.